Guests will enjoy a truly unique and expansive facility for business retreats, wedding rehearsal, special occasion, and topical event from training to gala dinner and beach party surrounded by peaceful sea and mountain view at La Isla Pranburi Beach Resort. Our team of experts are here to support in every steps to ensure the success of your event.

เพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกที่กว้างขวางและมีเอกลักษณ์อย่างแท้จริงสำหรับการพักผ่อนเพื่อธุรกิจ, งานสัมนาบริษัท, งานแต่งงาน, โอกาสพิเศษ และกิจกรรมเฉพาะ ตั้งแต่การฝึกอบรมไปจนถึงงานดินเนอร์กาล่าท่ามกลางวิวทะเลและภูเขา ที่ ลา อิสลา ปราณบุรี บีช รีสอร์ท ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมช่วยวางแผน และจัดการในทุกขั้นตอน เพื่อระสบการณ์อันน่าประทับใจในโอกาสพิเศษของคุณ

Conference Room: 120 Capacity

Outdoor Gala Dinner: 120 Capacity

Rooms: 48 guest rooms (Included Pool Villa)